Massivträ

Fanerami har en lång tradition inom massivträ och har levererat kvalitativa produkter i över 40 år. Vi har medvetet valt att fokusera vår försäljning på träslag som växer i den tempererade växtzonen såsom exempelvis ask, bok, björk, ek, körsbär, lönn och valnöt.

Fanerami importerar massivträ från framförallt Nordamerika och Europa. Från vår produktportfölj erbjuder vi följande:


 

Massivträ plank

Fanerami har specialiserat sig för träslag från den tempererade växtzonen. Vi har ett nära samarbete med några av de främsta sågverken i världen och kan därigenom leverera massivträ av absoluta högsta kvalitet.

Fanerami lagerför ett flertal olika träslag med varierande tjocklekar, kvaliteter och dimensioner.

Träslag: Ek Vit, Ek Röd, Ask Vit, Valnöt, Bok, Björk, Körsbär, Lönn, Ceder, Alm, Al
Tjocklekar: 26, 32, 38, 52 mm

 

Massivträ ämnen

Massivträ ämnen är en mycket bra produkt för dem som vill få bättre kontroll på kassation och kvalitet. Fanerami har ett antal utvalda leverantörer som producerar massivträ ämnen i varierande dimensioner och kvalitet, speciellt anpassat efter kundens behov.

Tillsammans med en specialist på Fanerami tar vi fram en kravspecifikation på de ämnen som är aktuella, med detaljerad information om toleranser gällande mått och kvalitet.


 

Massivträ limfog

Fanerami representerar i Sverige en av Europas mest kompletta limfogstillverkare. Vi har bred kunskap om limfog och kan tillsammans med våra leverantörer erbjuda mycket kvalitativa och prisvärda lösningar.

Dimensioner
Längd Fingerskarv: Max 6000 mm
Längd Helstav: Max 2500 mm
Tjocklek: 15 – 42 mm (standard)
Bredd: Max 1000 mm
Träslag: Ek, Bok, Björk, Furu, Valnöt, Ask, Termobehandlat etc.
Kvaliteter: Efter kundönskemål.

 

Massivträ komponenter

Fanerami har genom ett utbrett nätverk av leverantörer möjligheten att leverera helt färdiga massivträkomponenter.

Kontakta oss för mer information och förfrågningar gällande denna produkt.

• Borrat • Lackat • CNC-bearbetat

 

Massivträ

Massivträ plankMassivträ ämnenMassivträ limfog


Massivträ komponenter