Idag bygger den fjärde
familjegenerationen vidare på
yrkestraditionen.

Fanerami är en ledande underleverantör av fanerade komponenter till möbel och inredningsindustrin. Företaget är ett anrikt familjeföretag där den fjärde generationen bygger vidare på yrkestraditionen.

Vår affärsidé

Vi erbjuder våra samarbetspartners inom Europeisk möbel och – inredningsindustri kvalificerade lösningar baserade på fanerade komponenter och massivträ.

Vår vision

Innovation
Fanerami skall eftersträva innovation och nytänkande i alla tänkbara former. Vi ser det som en grundpelare i företagets existens. Våra kunder skall få ta del av vår innovationskraft för att tillsammans bli starkare. Vi eftersträvar att bli branschens ledande aktör inom nytänkande och innovation.

Gemenskap
På Fanerami skall gemenskap vara en självklarhet. Alla kan bidra med någonting och gemensamt kan vi uppnå våra mål. För att ett företag skall kunna uppnå sina mål krävs det att alla förstår dem och att alla strävar efter dem. Därför är det också viktigt med en stark gemenskap där alla medarbetare bryr sig om varandra och känner sig delaktiga i vårt företag. Vi vill skapa ett företag där alla är stolta över sitt arbete och där gemenskapen är en nyckelfaktor för framgång.

Lyssna
En sak vi har lärt oss av vår långa historia är att lyssna, både från våra kunder och från våra medarbetare. Fanerami skall ha stora öron, därför sätter vi oerhört stor vikt på personliga relationer, både med kunder och med våra egna medarbetare. Vi skall alltid vara nära kunden och lyssna på vad de säger, lära från dem, allt i syfte att bättre förstå dem.

Lära
Att lära och att lära ut. Vi är inte bäst på allt, därför måste vi också titta på dem som är bäst och lära från dem. Fanerami skall vara ett företag som söker förbättringar inom alla områden och försöka lära från dem som har lyckats. Samtidigt skall Fanerami vara givmilda och lära ut alla saker vi lär oss till dem som vill lyssna. Vår vision är att våra kunder skall kunna lära sig lika mycket från oss som vi lär av dem.

Anpassa
Grundläggande för Fanerami är att anpassa sig. Det gäller hela vår organisation. Om vi skall kunna uppnå vår vision och våra mål måste vi hela tiden anpassa oss. Tiderna förändras snabbt och vi skall vara ett flexibelt företag som utnyttjar förändringarna till något positivt. Detta gör vi genom att lyssna och att vara innovativa men också genom att alla våra anställda skall förstå och inse varför vi skall anpassa oss och förändras. Nyckelfaktorn med anpassning är att inse nödvändigheten och att omfamna den istället för att motarbeta den, detta skall Fanerami sträva efter.

 

Fanerami
Vår moderna fabrik på 7000m².